Kui vaja, tuleb enne kontsrti ka tooli parandada, La Crosse. Foto Ants Õnnis (kontrabass).

Kui vaja, tuleb enne kontsrti ka tooli parandada, La Crosse. Foto Ants Õnnis (kontrabass).

Kommenteeri: